ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

slider-banner

Ο Στόχος μας

Από το 1990 έως σήμερα, στόχος μας είναι να παράγουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας για τους πελάτες μας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δέσμευση

Η ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη από την σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες της εταιρείας μας. Η εταιρική μας κουλτούρα βασίζεται στην αξιοπιστία, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

Επιτυχία

Η διασφάλιση της μελλοντικής μας επιτυχίας, βασίζεται σε ζωτικής σημασίας πρακτικές, με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου αυτό είναι εφικτό, όπως η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η ανακύκλωση υλικών και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που προέρχεται από τη λειτουργία της επιχείρησης με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων και την προμήθεια εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.