ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διασφάλιση Ποιότητας & Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα IFS Food Standard Version 7 & BRC Global Standard for Food Safety Issue 8. Η εφαρμογή των συστημάτων υπάγεται σε τακτική παρακολούθηση και έλεγχο. H σωστή και οργανωμένη διαχείριση αποτελούν τη βάση της πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας μας.